E-læring

Vår misjon er å gjøre e-læring gøy. Våre e-læringskurs er basert på mikro- og nanolæring, og tar for seg små porsjoner med ny informasjon.

Tradisjonell e-læring for bedrifter oppleves ofte som gammeldags og kjedelig. Men det er det virkelig ingen grunn til! Læring skal være gøy. Og det kan være gøy.

Våre e-læringskurs er basert på mikro- og nanolæring, og tar derfor for seg små porsjoner med ny informasjon. Dette passer godt inn i en travel arbeidshverdag med høyt tempo og mange avbrytelser. Vi bruker en kombinasjon av film, tekst, illustrasjoner og refleksjonsoppgaver for å sikre et best mulig læringsutbytte.Ingen liker lange og kjedelige kurs, så derfor har vi stort fokus på at e-læringskursene våre er korte, lærerike og engasjerende.

Under finner du vår prosess for hvordan vi går frem for å produsere e-læring som virker.

Utvelgelse og forenkling av innhold

Vi bruker god tid i starten av prosjektet for å gå gjennom alt av innhold som er relevant for kurset. Dette gir oss en god innføring og forståelse for bakgrunn, behov og tema.

Deretter starter eliminasjonsprosessen. Vi tar kun med det innholdet som er helt essensielt i henhold til læringsmålet. Dette handler om å strukturere innholdet på en måte som tillater oss å bruke tid på den informasjonen som er aller viktigst for å oppnå ønsket læring.

Målet er å unngå faren ved å ta med for mye informasjon. Vi vet nemlig at vi kognitivt sett ikke klarer å skille ut viktig informasjon fra mindre viktig informasjon, dersom alt innholdet blir presentert med lik vektlegging.

Vår prosess sørger for grundig bearbeiding og forenkling av innholdet, som igjen sikrer at de ansatte lettere klarer å holde fokus og trekke ut den nødvendige informasjonen.

Hovedfokus på visuelle virkemidler og film

I Zoaring har vi animasjonsfilm som virkemiddel i våre e-læringskurs og digitale opplæringsmetoder. Animasjonsfilm er et engasjerende, effektivt og svært gunstig format til bruk i digital e-læring.

Dette er selvsagt ikke bare noe vi sier fordi vi liker film. Forskning viser nemlig at vi tar til oss ny informasjon hele 60 000 ganger kjappere når det er presentert visuelt. Samtidig vet vi at visuelle bilder blir lagret i langtidshukommelsen – i motsetning til tekst som lagres i korttidshukommelsen. Det er derfor mye høyere sannsynlighet for at man husker noe dersom man får se det. I kombinasjon med engasjerende historiefortelling og voice-over kan vi være sikre på at læringsutbytte ikke bare blir høyere – men at målgruppen også har det gøy mens de lærer.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)