HMS-univers på tre vis

Scribe

Kunde

Avinor, Norges Bilbransjeforbund & VEAS

Tema

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Bruk

Intern opplæring og onboarding av ansatte

Det finnes utallige måter å løse et kommunikasjonsbehov på, men i dette tilfellet har vi plukket ut tre unike løsninger for tre kunder innen HMS.

I prosjektene for Avinor, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og VEAS utviklet Zoaring tre filmunivers som møtte hver kundes spesifikke behov innen HMS.

For Avinor skapte vi engasjerende filmer som formidlet viktige HMS-budskap til ansatte som jobber under tidspress på rullebanen.

NBF fikk et tilpasset e-læringskurs for lærlinger, hvor animasjoner og interaktive elementer gjorde komplekse HMS-temaer forståelige og engasjerende.

VEAS sitt prosjekt omhandlet utviklingen av et karakterdrevet univers for å illustrere HMS-risikoer på en lettfordøyelig måte for både ansatte og innleide ved deres omfattende anlegg.

Gjennom disse tilnærmingene skapte Zoaring målrettede og effektive opplæringsverktøy som forbedret HMS-forståelsen i ulike arbeidsmiljøer.

Les mer om hvordan vi løste hvert enkelt prosjekt under, og få inspirasjon til ditt neste læringsbehov innen HMS.

Avinor: HMS-oppfriskning for de på farten

Behov:

Avinor hadde et behov for å minne alle eksisterende ansatte på HMS-regelverket, samtidig som de trengte en enkel innføring i HMS-kravene for nyansatte.

De hadde spesielt én utfordring – å nå ut til de ansatte på flyside, altså de som jobber på rullebanen. Dette er ansatte som er mye ute i aktivitet, og som må følge krav til tid og nøyaktighet hele dagen for å unngå forsinkelser. De er derfor lite foran pc-skjermen og har ikke tid til å lese flere sider med HMS-regler.

Løsning:

Vi startet prosjektet med en workshop hvor vi kartla HMS-kravene det var viktigst å få frem i disse filmene. Basert på denne samtalen, bestemte vi oss for å lage fire filmer om ulike HMS-utfordringer.

For å få de ansattes oppmerksomhet var det viktig at vi brukte situasjoner som var gjenkjennelige for dem. Videre jobbet vi med å utvikle manus og tegninger som kunne illustrere HMS-krav på en engasjerende måte. Det var viktig å snakke målgruppens språk, og å unngå en for skarp tone.

Samtidig var det en utfordring å visualisere de dramatiske og alvorlige konsekvensene av å bryte HMS-reglene uten å gjøre filmene for dystre. Dette gjorde vi ved å ta opp de alvorligste konsekvensene, som dødsfall og alvorlige skader, i voice-over, mens det visuelle holdt seg mer generelt og litt mer lettbeint.

Resultat:

Resultatet ble fire informative, engasjerende og kortfattede filmer som gjør et stort, tungt og gjerne litt skummelt tema mer konkret og lett forståelig. Gjennom å visualisere situasjoner som var gjenkjennbare for de ansatte på flyside, kombinert med et direkte språk, fikk målgruppen bedre forståelse for viktigheten av HMS, og konkrete tips de kunne ta med seg inn i arbeidshverdagen.

Tilbakemeldingen fra Avinor var at filmene fungerte veldig bra, og at de hadde blitt tatt godt imot av de ansatte. Filmene ble brukt på Avinors intranettsider, vist for nyansatte i onboardings-prosesser og blitt spilt av på monitorer på alle Avinors lokasjoner.

Norges Bilbransjeforbund: Visuelt engasjerende HMS-kurs for lærlinger


Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og er tilknyttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. NBF har hovedkontor i Oslo, og er representert over hele landet gjennom 21 lokalforeninger.

Behov:

NBF hadde behov for å lage et HMS-kurs til lærlinger, både til samlinger og som e-læring. Målgruppen besto av flere tusen lærlinger, spredt rundt på ulike verksteder og forhandlere over hele landet.

Målet med kurset var å gi målgruppen grunnleggende HMS-kompetanse, å gi dem forståelse for hvilket ansvar de har overfor arbeidsplassen, og ikke minst å informere om deres egne rettigheter og krav.

Det var behov for å gjøre om det til tider kompliserte språket og tematikken til noe mer lettbeint og forståelig for en ung målgruppe.

Løsning:

For å gjøre innholdet lettere å forstå  ville vi at en stor del av kurset skulle bestå av film. Visuelle virkemidler bidrar til å gjøre innholdet mer engasjerende, men det er også lettere å ta til seg og huske informasjonen.

Kurset innhold ble fordelt på seks moduler:

 1. Introduksjon av NBF, arbeidsmiljøloven og annet regelverk
 2. Roller i arbeidslivet, HMS-arbeidet og plikter og ansvar på arbeidsplassen
 3. Systematisk HMS – sikkerhetskultur, risikovurdering, beredskap m.m
 4. Kjemisk eksponering og forebygging av helseskader
 5. Vern om ytre miljø
 6. Svart og uautorisert arbeid

I startfasen av prosjektet var vår hovedoppgave å forenkle det til tider ekstremt byråkratiske og tekniske språket som brukes innen HMS, samt lov- og regelverk. Det var tydelig at et slikt språk ikke er forenelig med målgruppen vi skulle kommunisere med.

Vi ønsket også å bygge kurset rundt gjenkjennelige scenarier fra deres egen arbeidshverdag som lærling. En nøkkel til å lykkes i kommunikasjonen med en ung målgruppe, er å skape plattformer som inviterer til læring. I vårt tilfelle gjennom bruk av grunnleggende prinsipper fra spill/gamification, flervalgsoppgaver og filmer som viser utfordrende situasjoner de selv kan havne i, og må ta stilling til.

Resultat:

Totalt ble kursets varighet på omtrent en time, der 15 minutter av innholdet ble formidlet gjennom animasjonsfilm. Resten av kurset besto av en blanding av refleksjonsoppgaver, kunnskapstester, tekst og illustrasjoner.

Tilbakemelding fra kunden var at e-læringskurset ble godt mottatt av målgruppen. Gjennom å kvalitetssikre og spisse innholdet i kurset, la vi til rette for et økt læringsutbytte for lærlingene, og en lavere terskel for å gjennomføre kurset.

Det har også vært en stor kostnadsbesparelse for NBF og medlemsbedriftene da e-læringskurset erstatter fysiske kurs som tidligere har tatt mellom en halv og en hel dag.

VEAS: Karakterbasert univers for økt sikkerhet på anlegg

Behov:

Med et omfattende renseanlegg dypt inne i fjellet, hadde VEAS et stort behov for grundig HMS-arbeid, både for ansatte og innleide som arbeider ved anlegget.
Behovet var derfor en kommunikasjonsmetode som gjorde tunge, og ofte litt kjedelige HMS-regler lettfordøyelig og underholdende.

Målet ble derfor å klare å sette alle ansatte/innleide inn i de HMS-risikoene som kan oppstå i arbeidshverdagen, både for å fremheve risiko, men også for å få frem hvorfor det er så viktig at disse prosessene er standardisert.

Løsning:

Vi startet prosjektet med en 3- timers workshop der vi definere de fem temaene vi skulle lage film om og sortere ut den viktigste informasjonen. 15 minutters film ble fordelt på følgende tema:

 • Generell HMS-informasjon
 • Biologisk helsefare
 • Arbeid i innelukkede rom
 • Risikofylte arbeidsoperasjoner
 • Kjemikalier

Vi hadde fokus på å klare å lage kognitive huskeknagger i form av gjenkjennbare situasjoner i filmene, som gjør at når de befinner seg i de situasjonene i arbeidshverdagen så er det lettere å huske informasjonen.

Vi utarbeidet et tegnet Veas-univers og egne karakterer for de ulike målgruppene slik at de lettere kunne kjenne seg igjen i sin rolle i arbeidshverdagen. For å treffe de to målgruppene, både ansatte og innleide, laget vi et konsept som fulgte Maren Medarbeider og Ivar Innleid  gjennom en rekke ulike potensielt farlige situasjoner på anlegget.

Det at det er de samme to karakterene som går igjen, gjør det ryddig å følge med på utviklingen i filmene. Det bidrar også til at man lettere kan legge til og bygge på universet med disse to karakterene. Når man har et slikt rammeverk i bunn – er det enklere å utvikle gode og effektive manus og tegninger fordi man har en rød tråd og en lik dramaturgi å bygge videre på.

Resultat:

Filmene ble godt mottatt hos VEAS, og  filmene har allerede vært i bruk hos Veas i flere år. Vi gjorde også en re-branding av alle filmene for et par år siden da VEAS fikk ny profil. Dette viser at filmenes innhold fortsatt er engasjerende, og nyttig mot sitt formål.

Det å bruke god tid på innhold og rammeverk når man starter et prosjekt har stor betydning for filmenes levetid. Ved å bruke tegnefilm som format har Veas også muligheten til å gjøre enkle justeringer ved behov – noe som er svært nyttig i en verden der regler og lovverk stadig oppdateres.

Les også

Kampanje for OBOS: Psykologisk trygghet

Les mer

Forklaringsvideo for PBL

Les mer

Prosessfilm for HeidelbergCement

Les mer

Opplæringsfilmer for Hurtigruten

Les mer

Animasjoner for Kreftforeningen

Les mer

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)