Digitale løsninger

Rådgivning

Oppskriften på et godt kreativt samarbeid mellom kunde og byrå

Publisert:

4.6.2020

Vi skal ikke påberope oss den ultimate og ufeilbarlige oppskriften på et godt kreativt samarbeid mellom kunde og byrå. Men vi har tross alt samarbeidet med over 350 store og små bedrifter. Fra alle tenkelige (og utenkelige) sektorer. Det har gitt oss unike erfaringer fra innsiden av det store bedriftsnorge. Og en forståelse av de mange mulighetene og utfordringene som ligger der. 

Måten vi samarbeider med kundene våre i dag er resultatet av prøving og feiling gjennom mange år. Her er oppskriften med ingredienser som pleier å være del av et vellykket samarbeid. 

1. (Mer enn) nok informasjon 

Alle våre nye prosjekter starter med en workshop. Vi kaller det for det første kreative møtet

I forkant av dette møtet ber vi kundene sende oss all mulig informasjon som kan knyttes til temaet vi skal lage film om. I noen tilfeller kommer det opp mot hundre sider med PowerPoints, dokumenter og møtenotater. I andre tilfeller en liten brøkdel av dette. 

For vår del handler det om å skaffe seg en forståelse av det totale bildet. Å forstå hvordan temaet har blitt pratet om tidligere. Ordlyd og semantikk. Alt har en betydning når du skriver til en definert målgruppe. 

Det er flere gevinster ved denne modellen. Vi stiller forberedt til møtet, som jo alltid er et positivt utgangspunkt. Det betyr også at vi kan begynne å jobbe konkret med fortellingens rammeverk tidlig i prosessen. 

2. Tillit

Kreativt arbeid er en subjektiv øvelse. Det finnes ulike gode og mindre gode veier til målet. Hvilke ord og begreper velger vi? Hvilke fortellermessige virkemidler bruker vi til å formidle materialet?  Hvordan bygges historien opp og hvor detaljorienterte bør vi være? 

Et konsept fungerer best når det rendyrkes. For å kunne rendyrke et konsept er vi avhengige  av en viss grad av tillit og ærlighet mellom kunde og byrå. Gode kreative prosesser kjennetegnes av ærlige og noen ganger tøffe samtaler mellom oss og kundene våre. 

At vi har en mulighet til å være direkte og utspørrende i kreative, pedagogiske eller faglige spørsmål og dilemmaer.

3. Åpen og mottakelig

Det ligger en stor verdi i å få et blikk utenfra. Men det forutsetter at kunden møter prosjektet med et åpent sinn. Det betyr å legge vekk alt som handler om “sånn har vi alltid gjort det her.” Det er ikke ensbetydende med å si at vi skal snu opp ned på alle eksisterende kommunikasjonsstrategier. Vi forsøker å løse ting bedre basert på det som har vært. 

Det som har fungert. Og det som ikke har fungert.  

I oppgaven med å forenkle og forsterke argumenter og informasjon, er vi avhengige teste ut ulike måter å formidle materialet på. Både når det gjelder semantikk, men også med tanke på hvilket detaljenivå som passer til den definerte målgruppen. Det føles tryggere å teste nye ideer i et samarbeid der kunden er åpen for nye måter å løse utfordringer på. Selv om de nye ideene ikke nødvendigvis er det som kommer på skjermen til slutt. 

4. Grundig

Grundighet og struktur er nøkkelfaktorer i gode kreative prosesser. Vi forsøker å gjøre det så enkelt som mulig for kunden å forholde seg til det kreative arbeidet. Vi følger en detaljert prosjektplan og arbeider i Google Docs, sånn at kunden hele tiden har oversikt over hvordan vi ligger an med arbeidet. Da er det også enklere for kunden å komme med innspill underveis, når gode ideer og løsningsforslag plutselig dukker opp. 

Vi verdsetter når kundene er grundige i sine tilbakemeldinger på utkastene vi sender. Det handler både om å ha respekt for det kreative arbeidet, men også at vi kan bruke mer tid på de viktige valgene, og mindre tid på utydelige tilbakemeldinger og misforståelser. 

Og det gjelder selvsagt også den andre veien. Kundene våre skal merke at vi er grundige og nøyaktige i alt vi foretar oss. 

5. Å nyte prosessen

Å lage film skal være gøy! Denne typen prosjekter er noe som (i de aller fleste tilfeller) bryter med kundens daglige arbeidsoppgaver. Det prøver også vi i Zoaring å være tydelige på. Vi forsøker å la prosessen og arbeidet være lystbetont, selv når tematikken er komplisert og vi stilles overfor vanskelige veivalg. Vi mener helhjertet at veien er en del av målet. Veldig mange kunder får faktisk et nytt forhold til hvordan de tenker på både intern- og eksternkommunikasjon, på bakgrunn av arbeidet de legger ned sammen med oss.

Ole-Kristian Førde

Tekstforfatter, prosjektleder og bedriftens fotballstjerne. Ole-Kristian loser prosjektet ditt trygt i havn, og sikrer høy kvalitet på tekst og innhold.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)