Animasjon

Scribe

Offentlig sektor: Våre nyeste forklaringsvideoer

Publisert:

25.2.2019

Forklaringsvideoer, enten i form av scribe eller animasjon, har vist seg å være veldig effektivt når man skal forklare komplekse ideer, konsepter eller endringer innen offentlig sektor. De brukes blant annet til å presentere arbeidet som utføres av ulike statlige institusjoner, engasjere innbyggere, eller opplyse om ulike offentlige tjenester.

Vi har mange kunder innen offentlig sektor — Stavanger Kommune, Sandnes Kommune, Oslo Kommune, NOKUT, Innovasjon Norge, Utdanningsetaten, og Akershus Fylkeskommune, for å nevne noen. Her er våre siste prosjekter for dem.

Stavanger kommune — Metoder og verktøy

Denne korte forklaringsvideoen ble laget til Stavanger Kommune. Formålet med filmen var å forklare hvilke verktøy ansatte i kommunen kunne ta i bruk for å involvere innbyggere og bedrifter i Stavanger i deres prosjekter. Historien i filmen er bygget opp rundt en hypotetisk situasjon. Produksjonen av filmen var en standard prosess —  tre runder storyboard, voiceover med lokal dialekt og stemningsmusikk i bakgrunnen.

Filmen ble laget for å inspirere og motivere ansatte i offentlig sektor.

Sandnes kommune — Nytt rådhus

Sandnes kommune flytter snart inn i et nytt rådhus som vil gi kommuneansatte en bedre mulighet til å tilby raskere og bedre tjenester til alle innbyggerne, lokale bedrifter og gjester i Sandnes Kommune.

Den nye beliggenheten vil også endre måten de ansatte jobber på. I den anledning, så ønsket Sandnes Kommune å lage en film som kunne være med å forberede de ansatte for endringene som kommer, og informere innbyggerne om den nye beliggenheten og fordelene som følger med dette.

Handlingen i filmen bygges opp rundt de ulike fordelene som kommer med det nye kontoret, som er delt inn i ulike soner man kan jobbe i - åpne klynger, sosiale soner, fokus rom og møterom. Vi utforsker ulike måter man kan bruke disse kreative arkitektoniske løsningene. Produksjonsprosessen i denne filmen inneholdt tre runder med storyboard. Illustratøren som laget illustrasjonene ble valgt da han hadde en mer nøytral stil som kunne appellere til en stor målgruppe, i alle aldre. Det ble brukt en lokal voice-over til å lese inn manuset.

Oslo kommune — 17 Mai video

Feiringen av vår nasjonaldag er synonymt med alle barna som marsjerer i tog over hele vårt langstrakte land. Det lengste toget — med mer enn 100 000 mennesker — tar sted i Oslo.

Barnetoget i Oslo er et høydepunkt i året for både store og små, men hvert år byr det på en stor utfordring for arrangørene. Foreldre og skuelystne krysser selve barnetoget for å ta bilder av ungene sine, eller bare for å ta en snarvei.  Det er liten respekt for gjerder og sperringer som settes opp, og mange hopper over for å spare tid. Konsekvensen er at hver gang noen krysser sperringene, stopper flyten i barnetoget. Dette fører til at toget tar mye lenger tid, og det er kjipt for små, slitne og såre barneføtter.

For å få hjelp til å sette lys på dette problemet, tok Utdanningsetaten kontakt med oss. De ville lage en video som kunne forklare konsekvensene av disse handlingene, og samtidig oppmuntre folk til å respektere de reglene som er satt, og de som går i toget.

Det kreative teamet tok utfordringen på strak arm. Det er en kjent sak at vi mennesker responderer dårlig på regler og forbud. Humor ble derfor brukt som et virkemiddel i filmen, og det ble laget morsomme tegninger som folk kunne kjenne seg igjen i.

Produksjonsprosessen var standard, og besto av tre runder storyboard. Illustratøren som tegnet i filmen ble valgt pga man ønsket et lekent og festlig visuelt uttrykk som passet godt til en dag som 17 mai, og som samtidig kunne appellere til en stor målgruppe. Voice-over ble gjort av en skuespiller fra teateret, med en nøytral dialekt, men med mye karakter.

Teksting ble også lagt til da Utdanningsetaten ønsket å vise filmen i loop på en skjerm ved Rådhusplassen, uten mulighet til å ha lyd.

Akershus Fylkeskommune — Oppfølging av lærling i bedrift

Mange bedrifter tar imot lærlinger , men hvordan kan de sikre at de lærer seg å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere sitt eget arbeid gjennom hele læreperioden?

Akershus Fylkeskommune ønsket å lage en film rettet mot instruktørene i en bedrift. De har ansvar for å ta imot og veilede lærlinger gjennom hele læretiden. Formålet med filmen var å ta målgruppen gjennom en prosess de må følge,  for å sikre at at lærlingen lærer det de skal — som er å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere sitt eget arbeid. Dette skal bidra til at bedrifter og lærlinger får størst mulig utbytte av læretiden, og sørge for at de er godt nok forberedt til arbeidslivet.

Innovasjon Norge — "Virkemiddelkameratene i Rogaland"

Denne filmen har som formål å opplyse grundere, etablerte bedrifter og offentlige etater i Rogaland om hvilke verktøy de kan bruke for å utvikle nye produkter og tjenester. Videoen går gjennom en rekke situasjoner som viser hvordan målgruppen kan ta bruk av støtten de kan få gjennom organisasjoner som Innovasjon Norge, Skape, Regionalt forskningsfond Vestlandet , VRI og samt fylkesordføreren.

Prosjektlederen og illustratøren jobbet tett sammen for å finne situasjoner som målgruppen kunne kjenne seg igjen i, og man valgte å bruke rogalandsdialekt i for å få en lokal tilhørighet.

NOKUT

NOKUT sitt hovedformål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.I tillegg har de ansvar for å godkjenne utdanning tatt i utlandet. Filmen som ble laget hadde som formål å forklare målgruppen hva NOKUT er, og hvordan de jobber.

Det brukes mye symbolisme i illustrasjonene for å komplimentere manuset. Tegningene er laget i en stil som er mer leken enn seriøs. Filmen ble også oversatt til engelsk da målgruppen også kunne være utlendinger som bor og jobber i Norge.

Hvis du jobber med å utvikle og forbedre tjenester innen utdanning eller helse, eller implementere endring innen offentlig sektor, så kan en kort 2-3 minutters forklaringsvideo være det rette kommunikasjonsverktøyet for deg.

Vi i Zoaring jobber med å forklare komplekse konsepter og prosesser på en enkel måte. Gjennom ulike formater, som f.eks tegnefilm eller animasjon, gjør vi læringsopplevelsen effektiv og engasjerende. Hver gang vi får et nytt prosjekt, jobber det kreative teamet med å forenkle informasjonen, skrive et engasjerende manus, utvikle illustrasjoner, og samtidig lede prosjektet fra start til slutt. Hele jobben gjøres in-house.

Vi har laget over 600 forklaringsvideoer, for over 300 bedrifter og kommuner i Norge, og vi kan med sikkerhet si at vi har ekspertisen og innsikten du trenger til din forklaringsfilm.

Anja Marie Falch

Kreativ leder og selvdiagnostisert fonofob. Anja er kapteinen på Zoarings kreative skip og kan kommunikasjon, forenkling og formidling av budskap til fingerspissene. Med en urokkelig tro på at ingen utfordringer er for store, sørger hun for at kundens forventninger ikke bare møtes, men overgås gang på gang.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)