E-læring

Hva er e-læring og når skal det brukes?

Publisert:

14.11.2022

Når vi i Zoaring utvikler et e-læringskurs, bruker vi en kombinasjon av film, tekst, illustrasjoner, interaktivitet, quiz og refleksjonsoppgaver for å sikre et best mulig læringsutbytte. Kursene våre er basert på prinsipper fra mikro- og nanolæring, som er en effektiv læringsmetode der man bruker små biter av informasjon for å lære ferdigheter, kunnskap og atferd. Denne metoden tar sikte på å kun gi deltakerne den nødvendige informasjonen til rett tid.

Zoarings grunntanke er at e-læringskurs skal være like engasjerende, gjennomtenkte og velutviklede som den eksterne kommunikasjonen selskaper sender ut. Hvorfor? Fordi det både handler om å verdsette sine ansatte, men også om å gi alle en god felles kunnskapsplattform. Har man et godt rammeverk for e-læring, blir det også enklere å gjenta “suksessen” senere. Det er tidkrevende og dyrt å finne opp hjulet på ny, hver gang. 

E-læring som internkommunikasjonsverktøy

E-læringsverktøy har lenge vært brukt innen internkommunikasjon, og kan – på sitt beste – være et svært effektivt virkemiddel. Tradisjonell e-læring har, allikevel, hatt et ganske dårlig rykte. Kursene har gjerne vært fryktelig lange, lite interaktive og teksttunge. Det visuelle uttrykket har liknet for mye på gamle PowerPoint-presentasjoner. Sånn trenger det selvsagt ikke å være. 

Dersom du allerede bruker, eller vurderer å bruke, e-læring som del av din interne kommunikasjon, ligger allerede alle forhold til rette for å lykkes med internkommunikasjon. Men du må også forstå at det kreves en god del innsats og fokus for å skape noe som funker. Det kan vi i Zoaring hjelpe deg med.

E-læringsverktøy

Her er vår 4-stegs oppskrift for et suksessfullt e-læringskurs

Definer læringsmål

Uten et konkret og oppnåelig læringsmål, blir aktiviteten med å utarbeide e-læring som et skudd i blinde. Nano- og mikrolæring er begreper som har fått et solid fotfeste innen e-læringspedagogikken. Man kan like det, eller mene at det er en trend, men prinsippet bak begrepene er klokt. Fokuser på ett, eller noen helt få, læringsmål om gangen. Da er du sikker på at innholdet blir prosessert til varig kunnskap. 

Velg ut og forenkle innhold

En videreføring av punkt 1. Spørsmålet du må stille deg: Lager du dette innholdet for å huke av et punkt på den interne aktivitetskalenderen, eller er formålet å faktisk lære bort nyttig kunnskap? Når du har isolert et læringsmål, er premisset å spisse innholdet som knyttes til hvert mål. Det innebærer å være kritisk til om innholdet er strengt nødvendig, eller kjekt å ha. Husk at det finnes måter å dele opp et e-læringskurs som ivaretar både punkt 1 og punkt 2. 

Ha fokus på visuelle virkemidler og film

Som et kommunikasjonsbyrå som leverer film og visuelle elementer til bruk i e-læringskurs, kan dette virke som et upålitelig utsagn. Heldigvis er det ingen grunn til å betvile effekten film og visuelle virkemidler har for læringsutbyttet – her har vi forskningen med oss. Når vi leser en tekst, husker vi kun omlag 20% av innholdet. Det er fordi tekst i stor grad prosesseres i delene av hjernen knyttet til kortidshukommelsen. Film, bilder og andre visuelle elementer prosesseres i delene av hjernen knyttet til langtidshukommelsen, som betyr at vi faktisk husker omtrent 80% av det vi ser. 

Når det er sagt, er vår anbefaling alltid å bruke flere virkemidler. Tekst, film, illustrasjoner, grafer, m.m. Kombinasjonen av ulike virkemidler har flere positive effekter på kurset. Det gjør noe med den opplevde rytmen i gjennomføringen. Det hindrer at innholdet virker forutsigbart. Du har større sannsynlighet for å gjøre inntrykk på en bredere del av målgruppen  – siden alle tar til seg lærdom på litt ulik måte. Det er, kort sagt, en veldig god idé å satse på ulike virkemidler. 

Sikre eierskap hos ansatte

Punktet om å sikre eierskap hos ansatte har flere formål. For det første er all internkommunikasjon, også e-læring, en potensielt kulturbyggende aktivitet. (Og i motsatt tilfelle en kulturødeleggende aktivitet.) Men det forutsetter at mottakerne føler at kommunikasjonen kommer fra “riktig sted” i organisasjonen. 

Som med alle ting vi leser, interagerer med og tar del i, må det føles meningsfylt og relevant for oss. Det er en dårlig idé dersom utgangspunktet er at dette kun er noe som gjennomføres for å blidgjøre en shareholder. Man bør ha større ambisjoner enn som så. Dersom e-læringskurset lages med utgangspunktet at det skal oppleves som relevant, nyttig og viktig for primærmålgruppen, vil man i forlengelse av dette også kunne sikre eierskap. 

E-læring kan altså være et fantastisk verktøy for å øke kompetanse, skape bevissthet eller ta imot nye ansatte. Det vil derimot ha ha liten til ingen effekt dersom mål og innhold ikke er nøye tenkt gjennom og tilpasset. 

Så hvis du går med tanker om å lage et e-læringskurs, er vårt tips til deg at du først tenker gjennom disse spørsmålene:

  • Hvilket behov vil jeg oppfylle?
  • Hvem er det et behov for? 
  • Hva er formålet?

Når du har reflektert rundt dette vil det være mye tydeligere for deg om det er et e-læringslurs du har behov for, eller om du kan løse behovet ditt med andre kommunikasjonstiltak. 

Vi i Zoaring er eksperter på å kartlegge behov og komme opp med tiltak som fungerer til ønsket formål. Ta kontakt med oss dersom du tenker på å lage e-læringskurs eller noe annet – så kan vi gi deg gode råd og tips.

Anja Marie Falch

Kreativ leder og selvdiagnostisert fonofob. Anja er kapteinen på Zoarings kreative skip og kan kommunikasjon, forenkling og formidling av budskap til fingerspissene. Med en urokkelig tro på at ingen utfordringer er for store, sørger hun for at kundens forventninger ikke bare møtes, men overgås gang på gang.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)