Rådgivning

Scribe

Animasjon

Har du et tema du tror det er for vanskelig å lage film om?

Publisert:

21.8.2020

En av setningene vi hører ganske ofte når vi prater med potensielle kunder er: “Dette temaet tror jeg faktisk er for komplisert til å lage en film om.” 

Og det er på sett og vis forståelig at folk tenker sånn. Arbeidslivet i Norge er preget av mange komplekse arbeidsoppgaver og prosesser, som krever høy kompetanse og ofte lang utdanning. Når du jobber med kompliserte oppgaver og prosesser daglig, er det lett å gå seg vill i detaljene. Det er her vi kommer inn. Vi har jobbet med over 350 store og små bedrifter. Vi har vært innom de aller fleste tenkelige og utenkelige fagområdene i Norge. Vi kan forenkling. 

Har du et tema det er for vanskelig å lage en film om? Send oss en mail. Dersom det viser seg at det faktisk ikke er mulig å forklare og forenkle på en god måte, premierer vi deg med filtpenner og A2-papir til en verdi av 450 000 kroner. Og vi setter kroken på Zoaring-døra. 

Vanskelig tema

Her her et lite utdrag av det vi har laget film om: 

 • Vi har laget film om biosimilær kreftmedisin. 
 • Vi har laget film om produksjonsprosessen bak lignosulfat som utvinnes fra lignin i trær, blant annet for å fremstille mer miljøvennlige betongblandinger. 
 • Vi har laget mange filmer om prosessikkerhetstiltak i oljebransjen.
 • Vi har laget film om en revolusjonerende ny teknologi til stomipasienter. 
 • Vi har laget film om brystkreft og seksualitet. 
 • Vi har laget film om geodesi: vitenskapen om endringer i jordens form, bevegelse og tyngdefelt, som er viktig i beregningen av posisjonsbestemmelse i navigasjonssystemer. 
 • Vi har laget film om mikroalger, og hvordan de kan avlaste dagens ressurskrevende og forurensende matproduksjon. 
 • Vi har laget mange filmer om GDPR. 
 • Vi har laget film om det sirkulærøkonomiske potensialet som finnes i sentralrenseanlegg. 
 • Vi har laget film om brustabletter. 
 • Vi har laget film om konseptet Gaining by Sharing: en ny og kollektivistisk tankegang til hvordan vi bor sammen i byer. 
 • Vi har laget film om brukermedvirkning og pakkeforløp innen mental helse. 
 • Vi har laget film om huseieres ansvar i forbindelse med private stikkledninger.
 • Vi har laget mange filmer om Lean-konseptet. 
 • Vi har laget film om kognitive faktorer i HMS-arbeid. 
 • Vi har laget mange filmer om kommunesammenslåinger. 
 • Vi har laget film om gasspeiser. 
 • Vi har laget mange filmer om universell utforming. 
 • Vi har laget film om CO2-lagring i betong. 
 • Vi har laget film om sosiale helseforskjeller. 
 • Vi har laget film om differansiert undervisning. 
 • Vi har laget film om talegjenkjenningsteknologi. 
 • Vi har laget film om nytt styringssystem i norsk jernbane. 
 • Vi har laget film om hvitvasking av penger, og hvilke faretegn bankansette må være oppmerksomme på.
 • Vi har laget film om plastreduksjon i dagligvarebransjen.
 • Vi har laget mange filmer om Workplace. 
 • Vi har laget mange filmer om fjernledelse.
 • Vi har laget film om viktigheten av forståelige avtalevilkår. 
 • Vi har laget mange filmer om bærekraftsmål. 
 • Vi har laget film om nye norske kyllingraser. 
 • Vi har laget mange filmer om ulike studietilbud ved norske universiteter. 
 • Vi har laget film om fremtidens eldreomsorg. 
 • Vi har laget film om lekbasert læring. 
 • Vi har laget mange filmer om bruken av kunstig intelligens i ulike arbeidsoppgaver. 
 • Vi har laget film om fremtidens jernbane. 
 • Vi har laget film om skolevegring. 
 • Vi har laget ekstremt mange filmer om nye verdier, visjoner og strategier. 
 • Vi har laget film om selvmord. 
 • Vi har laget film om varmepumper. 
 • Vi har laget mange rekrutteringsfilmer. 
 • Vi har laget film om joggesko til hester. 
 • Vi har laget film om likelønnstiltak. 
 • Vi har laget film om unge bønders mentale helse. 
 • Vi har laget mange filmer om fremtidens kollektivtilbud. 
 • Vi har laget film om solcelleteknologi. 
 • Vi har laget mange filmer om kundereiser. 
 • Vi har laget film om produksjonen av biogass. 

Anja Marie Falch

Kreativ leder og selvdiagnostisert fonofob. Anja er kapteinen på Zoarings kreative skip og kan kommunikasjon, forenkling og formidling av budskap til fingerspissene. Med en urokkelig tro på at ingen utfordringer er for store, sørger hun for at kundens forventninger ikke bare møtes, men overgås gang på gang.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)