Animasjon

En skreddersydd løsning med informasjonsfilmer for sykehjemsansatte

Publisert:

3.11.2021

Gjennom de siste årene har vi jobbet med mange kommuner. Vi har laget forklaringsvideoer om kommuneplaner, barnehage- og skolestrukturer, PPT tjenester, kommunale vannavgifter, innbyggerinvolvering, arealplaner og mange andre temaer. Temaer som går igjen og igjen på kryss og tvers av Kommune-Norge.

I ettertid har vi sett at det er mye felles i de kommunale sektorene — et behov for engasjerende og lærerik informasjon som går ut mot ledere, ansatte og brukere av kommunale tjenester. I denne omgangen valgte vi å satse på omsorgssektoren. 

Hvorfor omsorgssektoren?

Helse- og omsorgssektoren har sine utfordringer. Begrensede midler til opplæring, økende antall brukere, personnel, både faglærte og ufaglærte, som har mange ansvarsområder og som er under konstant tidspress. 

Både ansatte og ledere fra ulike syke- og pleiehjem gir uttrykk for at de trenger mer informasjon om en rekke tema. Dette på tross av at det finnes eksisterende opplæringsportaler og informasjon.

Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og kan tilby en løsning som Innovasjon Norge støtter.

Løsningen

Vi har satt oss ned sammen med ansatte, ledere og forskere i omsorgssektoren og laget en skreddersydd løsning med opplærings- og informasjonsfilmer for sykehjemsansatte. Formålet er å øke kompetansen om temaer de selv har etterspurt, og redusere ressursbruken knyttet til relevant opplæring av ansatte, vikarer og ledere. Ansatte som hele tiden får påfyll av faglig innhold vil med sin kompetanse bidra til bedre helsetjenester.

Plattformen

Tema for filmer

Vi har snakket med mange ansatte og virksomhetsledere for å kartlegge opplæringsbehovet på ulike sykehjem. Vi har også fått tilbakemeldinger fra ledere på utviklingssenter for sykehjem og i hjemmetjenesten. De har hjulpet oss å definere temaer til tegnefilmene som de mener bør kommuniseres på en mer effektiv måte. 

For å lykkes med prosjektet er det viktig å sikre at mange kjenner seg igjen i temaene som vi har laget filmer om. Denne databasen er laget med tanke på at filmene skal kunne brukes av alle pleie- og omsorgsenheter over hele landet.

Her er tema for du første temaene:

  • Dokumentasjon
  • Brukermedvirkning
  • Tannhelse hos eldre på sykehjem
  • Ernæring for eldre på sykehjem
  • Legemidler
  • Fallskader
  • Trykksår
  • Klarspråk i helsesektoren
  • Konfliktdempende kommunikasjon
  • Kommunikasjon: Closed loop og teachback
Film om dokumentasjon
Skisser til film om dokumentasjon
Film om tannhelse
Skisser til film om tannhelse

Vi kommer kontinuerlig til å kartlegge informasjonsbehov og produsere flere informasjonsfilmer. Minimum ti nye filmer kommer i løpet av 2022. 

Kvalitetssikring 

I det hele så er det avgjørende å sikre at informasjonen som blir presentert er riktig og troverdig. Spesielt når målgruppen er ansatte og ledere i omsorgssektoren.  

Her snakker vi om kunnskapsbasert praksis.

Vi bruker kvalitative og kvantitative metoder (intervju, fokusgrupper og spørreundersøkelse) for å kartlegge tema for filmene. Som grunnlag til manus, bruker vi troverdige kilder og nasjonale retningslinjer. I tillegg benytter vi kunnskap, kompetanse og erfaring av fagpersoner fra både utdannings- og forskningsmiljøer, kompetansesentre og fra klinisk praksis.  

Litterære virkemidler

Fagpersonen hjelper oss med å spikre hovedbudskapet til filmene, finne riktig vinkling som treffer målgruppen, og kommer med ideer til manus og skisser. Fagpersonen har ansvar for å sikre at den ferdigproduserte animasjonsfilmen baseres på korrekt og troverdig informasjon. 

Her er hva Beate Kydland, tannpleier og folkehelsekoordinator fra Tannhelse Rogaland, som har vært en fagperson i filmen om tannhelse og viktigheten av god tannhelse hos sykehjemspasienter, sier:

“Det å bli kontaktet av en profesjonell aktør, som ønsker å hjelpe norske kommuner med å forenkle kommunikasjonen i helsesektoren, så vi på som veldig positivt og nyttig. Det at også tannhelse og munnstell må bli satt på dagsorden. Tennene er en del av kroppen, og har stor betydning også for den generelle helsen. Informasjonsfilmene er med på å spre dette viktige budskapet.”

Ann Helen Aune, som er virksomhetsleder på Lervig Sykehjem og har vært fagpersonen for filmen om dokumentasjon, sier:

 “Det har vært veldig nyttig og lærerikt for oss å delta i dette prosjektet. Det er viktig at ansatte på en enkel og informativ måte får informasjon om sine plikter og hvor avgjørende dokumentasjon er.”

Plattformen

Løsningen er en abonnement-basert tjeneste. Det kreves ingen forkunnskap for å komme i gang eller bruke løsningen vår. Det krever ingen innlogging. 

Vi har jobbet med dyktige UX utviklere og designere for å sørge for at brukere kan enkelt se utvalgte filmer, lage video-samlinger og dele de med sine kollegaer. Plattformen har responsivt design og er bygget på prinsipper av universell utforming. Lenken kan lett settes inn i et eksisterende intranett eller andre systemer.

Kort oppsummert

En skreddersydd løsning med informasjons- og opplæringsfilmer laget med og for ansatte og ledere i omsorgssektoren. Engasjerende og troverdig informasjon. Ingen innlogging. 

Interessert i å høre mer? Vi tar gjerne en prat! :)

Anja Marie Falch

Kreativ leder og selvdiagnostisert fonofob. Anja er kapteinen på Zoarings kreative skip og kan kommunikasjon, forenkling og formidling av budskap til fingerspissene. Med en urokkelig tro på at ingen utfordringer er for store, sørger hun for at kundens forventninger ikke bare møtes, men overgås gang på gang.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Skriv inn kontaktinformasjon, så hører du fra oss!

Takk! Vi har mottatt meldingen din :)
Oops! Her gikk noe galt. Prøv igjen :)