Opplæring av nyansatte

Zoaring — The Essence

Slik forenkler du informasjon med Zoarings oppskrift

Slik forenkler du informasjon med Zoarings oppskrift 1280 720 Zoaring

For oss er scribe-videoen et kommunikasjonsverktøy, og resultatet av et nært samarbeid med våre kunder. Ved hjelp av forenklet kommunikasjon og engasjement, formidler scribe-videoen ditt budskap internt i egen bedrift,…

les mer
The funnel

Hvorfor din bedrift bør bruke forklaringsvideo i den digitale markedsføringen

Hvorfor din bedrift bør bruke forklaringsvideo i den digitale markedsføringen 1920 1080 Zoaring

Samspillet mellom bedrifter og kunder har endret seg betraktelig det siste tiåret grunnet digitalisering og markedstrender. All kommunikasjon foregår hovedsakelig på nett. Scribe-video er et moderne og kreativt kommunikasjonsverktøy som…

les mer